Overzicht

 • Monitor wat er gebeurd in de teelten, zoals de voedingstoestand, teelthandelingen en observaties, op één overzichtelijke plek. Zelfs als u niet op de kwekerij bent.
 • Elke teeltpartij kan afzonderlijk worden opgevolgd in een eigen teeltpagina
 • Meerdere gebruikers: geef toegang tot meerdere gebruikers binnen de kwekerij om de communicatie te vergemakkelijken

Logboek

 • Logboek: alle data komt hier overzichtelijk samen per teeltweek
 • Vergelijkingstool: analyseer en vergelijk je teeltdata in de vergelijkingstool
 • Locatiespecifiek weerdata wordt automatisch elke week toegevoegd bij elke teelt.

Sensorgegevens

Baseer jouw beslissingen, zoals het watergeef moment, op sensor-gebaseerde bedrijfsspecifieke data van jouw teelten. Mogelijkheid om sensoren aan te kopen via Log & Solve die de volgende datapunten meten:

 • Substraat vochtigheid (VWC)
 • Substraat temperatuur (°C)
 • Licht intensiteit (Lux)

Gemakkelijk en efficient

 • Log & Solve is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken, ook in de kas of op het veld.
 • De QR-code mogelijkheid versnelt het loggen wat leidt tot meer teeltdata
 • Eenvoudig formulier om snel notities en foto’s toe te voegen

Lab analyses

 • Automatische invoer van lab analyses (water en substraat)
 • Teelt-specifieke streefwaardes per substraatanalyse