Showcases

26.06.2024
Tess Vollebregt
0 Comments

Sensoren houden oog in het zeil bij kritisch proces

Edens Plants & Creations was op zoek naar een oplossing om op een overzichtelijke plek alle teeltregistraties te verzamelen en te ontsluiten. Het Gelders familiebedrijf van het jaar 2022 uit Wezep vond in Log & Solve hét platform waarop zowel de teeltdata geregistreerd kon worden als de manier om met sensoren een oog in het zeil te houden bij de kritische processen.

Dagelijks werken de mensen bij Edens Plants & Creations aan het ontwikkelen en telen van planten variëteiten die een bijdrage leveren aan mens en natuur. Al meer dan 50 jaar hebben zij ervaring in het kweken van planten en maar liefst 25 jaar werkt het bedrijf aan de veredeling van tuinplanten. Sinds twee jaar wordt de jarenlange ervaring aangevuld met het gebruik van 24 teeltsensoren en een dashboard om de teeltwijze te sturen op het resultaat. De fijne samenwerking met Log & Solve en de actieve helpdesk zorgen ervoor dat het proces gestroomlijnd verloopt.

Innovatief onderzoek
Een gedreven team werkt aan het jaarlijks vermeerderen van 8 miljoen planten. Eind 2021 kwamen Christiaan en Henrik Rietberg als derde generatie aan het roer in het familiebedrijf en introduceerde Log & Solve. Daarvoor al streefden de broers naar innovatieve onderzoeksprojecten in zowel de kwekerij als de veredeling. Om de aanpak, de ontwikkeling en de kwaliteit van de onderzoeken goed te monitoren is het teeltdashboard Log & Solve ingezet.

Optimale bedrijfsvoering
Harry van den Bosch gebruikt Log & Solve samen met een collega-teeltmedewerker intensief in de kassen en in de buitenteelt. Beiden ontfermen zich over de meeste registraties. Harry over zijn ervaring: ‘We zijn Log & Solve gaan gebruiken, zodat we al onze teeltstappen, ziekten en plagen van teelten en gewassen goed en eenvoudig op een centrale plek kunnen loggen. Omdat we dit nu al ruime tijd doen, kunnen we ook verschillen in teelten zien ten opzichte van vorig seizoen. Het is fijn dat we signalen via onze telefoon kunnen loggen op het dashboard en we er ook gelijk iemand aan kunnen koppelen die een seintje krijgt om in actie te komen. Hierdoor optimaliseren we de bedrijfsvoering en staan proces en besluiten op één plek.’

Sturen op metingen
‘Per teelt hebben we vastgesteld op welk moment de plant verkoopklaar is. Daarnaast hebben we een orderplanning. Door onze tweewekelijkse plantenmeting kunnen we de teelt meten aan de bekende gemiddelden en ook zien of we onze teeltwijze moeten bijsturen om tijdig het juiste volume in de juiste maat te hebben’, licht Harry verder toe. De Calluna, Erica, Daboecia, Hebe en Coniferen verlaten op deze manier op het juiste moment en volgens de gewenste criteria de kwekerij van Edens Plants & Creations.