Kweek beter met data

Log & Solve: Optimaliseer en verbeter uw teeltproces met data-gebaseerde teeltinzichten

Wij bieden een dashboard waarin relevante teeltinformatie op een uiterst eenvoudige manier verzameld kan worden en overzichtelijk wordt weergegeven in een teeltlogboek. De teeltdata helpt jou als kweker om dagelijkse beslissingen te maken en de teeltstrategie te optimaliseren.

Beveilig en bewaar jouw teeltkennis

  • Versimpel de training van nieuwe medewerkers
  • Vergroot het succes van bedrijfsovername door data vast te leggen
  • Verklein het risico dat je afhankelijk bent van de kennis van één of twee personen in het bedrijf

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van Log & Solve voor uw kwekerij? Vraag ernaar bij uw Klasmann-Deilmann vertegenwoordiger.

U kan ons ook direct contacteren:

 
Co-Anne Kranenburg – van Waaij
T: +31 (6) 53742687