FAQ

Over data-eigendom, GDPR en beveiliging

Ja. U bent altijd eigenaar van uw data en kunt die op ieder moment uit het platform verwijderen. Log & Solve volgt de GDPR regelgeving op het gebied van data privacy; de General Data Protection Regulation opgesteld door de Europese Unie.

De General Data Protection Regulation is een Europese wet die is aangenomen op 25 mei 2018. Deze wet verplicht organisaties om persoonlijke data te beschermen en privacy rechten van gebruikers te respecteren. De wet beschrijft zeven data-bescherming principes ter implementatie, plus acht privacy wetten waar aan voldaan moet worden. Tevens stelt deze wetgeving lokale autoriteiten in staat sancties op te leggen aan bedrijven en organisaties die hier niet aan voldoen.

Als gebruiker van Log&Solve – en de tools daarbinnen – bent u altijd eigenaar van uw data. Uw data wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derde partijen zonder dat hiervoor expliciete toestemming wordt gevraagd. Log & Solve is geïnitieerd door- en eigendom van Klasmann-Deilmann.

a) Het aanbieden van de Log & Solve services b) Om u van dienst te zijn met specifiek advies en/of statistische analyse van uw data c) Om geautomatiseerde alerts, opmerkingen en berichten aangaande uw teelten te sturen d) Om geanonimiseerde en geaggregeerde statische analyses uit te voeren ten behoeve van product- en service verbetering e) Om onze gegevensbeveiliging verder te verbeteren en/of aan te passen.

Ja, uw historische data blijft veilig bewaard in Log & Solve. U kunt zelf nieuwe teelt tabbladen aanmaken, en oudere teelten vergelijken met uw huidige teelt. Deze functies zijn momenteel volop in ontwikkeling.

Log & Solve volgt de hoge veiligheidsstandaarden die gangbaar zijn en breed geaccepteerd worden. De hosting van Log & Solve wordt verzorgd door Amazon AWS, een gerespecteerde en goed beveiligde cloud hosting aanbieder. Onze servers worden gemonitord op ieder teken van verdachte activiteit en de software wordt regelmatig bijgewerkt me beveiligingsupdates.

Over de kosten

Ja. Het is mogelijk een test account twee maanden kosteloos te proberen en/of de eerste drie teeltpagina’s voor een langere periode.

Log & Solve is beschikbaar in verschillende vormen, die op basis van een maandelijks abonnement in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van het aantal gewenste functionaliteiten en extra’s. De basis van Log & Solve is het gebruik van dashboard en vastleggen van teelthandelingen, notities en foto’s.

Aanvullend hierop biedt Log & Solve verschillende opties, die kunnen worden toegespitst op uw bedrijf en uw behoeftes. Bijvoorbeeld:
Monstername potgrond, drain- en basinwater, Inzet van sensoren voor real-time data (potvocht, temperatuur, luchtvochtigheid, lichtinstraling, …), Technisch advies, Verschillende mogelijkheden om persoonlijke wensen mee te nemen in verdere ontwikkeling.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie of een persoonlijke afspraak.

Over de functies van Log & Solve

Ja, het is mogelijk om allerlei zaken als notities, teeltacties, foto’s en analyse resultaat per gewas en per partij inzichtelijk te maken. Het team van Log & Solve kan u ondersteunen bij het opzetten van de verschillende pagina’s. U blijft toegang houden tot teeltdata van partijen die reeds zijn uitgeleverd.

Alle analyseresultaten worden automatisch ingeladen in uw dashboard door ons team. De labs waarmee Log & Solve samenwerkt, leveren de gegevens aan in een format waarmee dit automatisch verwerkt kan worden. Het is tevens mogelijk dat Log & Solve de monstername voor uw bedrijf organiseert.

Ja, Log & Solve is goed bruikbaar op mobiele apparaten. De dashboards en alle functies zijn volledig te gebruiken op smartphones en tablets. Het is mogelijk om foto’s te maken met uw telefoon – of te importeren uit uw telefoon galerij – en direct toe te voegen aan uw dashboard. Ditzelfde geldt voor notities van waarnemingen en teelthandelingen. Log & Solve is gebaseerd op een webpagina, u hoeft geen app te downloaden.

Klasmann-Deilmann kan u ondersteunen in uw teelt aansturing door advies op basis van uw analyse resultaten, sensor data, notities en foto’s. Door dit structureel vast te leggen, ontstaat een belangrijke kennisdatabank waarmee fouten voorkomen kunnen worden. Log & Solve is een aanvulling op de diensten en producten van Klasmann-Deilmann. De service zoals u die gewend bent van uw vertegenwoordiger blijft onveranderd.

Over de vochtsensoren

Een bodemvochtsensor is een apparaat dat de hoeveelheid vocht in de bodem meet. Ze kunnen helpen bepalen hoeveel water beschikbaar is voor planten.

Een vochtsensor meet het volumetrisch vochtgehalte. Het bepaald hoeveel % van het potvolume is gevuld met water. Het overige deel zijn vaste delen en lucht. Er zijn verschillende soorten bodemvochtsensoren, maar de meeste werken volgens het principe dat water elektriciteit geleidt. Ze gebruiken elektrische weerstandsmetingen om het watergehalte in de bodem te bepalen.

Kennis van het bodemvochtgehalte kan telers helpen weloverwogen beslissingen te nemen over wanneer en hoeveel water zij hun planten moeten geven. Hierdoor worden sterke schommelingen tussen nat en droog voorkomen, waardoor de plant minder stressmomenten meemaakt. Het voorkomen van te sterk ingedroogde potten verhoogt de efficiëntie van de watergiften; betere wateropnamen, meer uniformiteit.

Wij raden aan één bodemvochtsensor per 200m2 te plaatsen en minstens 3 in een teeltpartij. Daarnaast kunt u ook bepalen hoeveel potten u zelf altijd bekijkt om te bepalen of u gaat watergeven. Bekijkt u 10 potten in een partij dan adviseren wij u 10 sensoren.

Het is niet nodig om in alle partijen een sensor te plaatsen. Kiest u een representatieve partij uit welke vergelijkbaar is voor de teelten eromheen. Zijn uw teelten te verschillend dan kunnen meerdere sensoren in meerdere partijen een optie zijn.

Plaats bodemvochtsensoren in het gebied dat u normaal gesproken controleert voordat u water geeft. Of plaats sensoren in elk kwadrant van de teeltpartij. En overweeg een paar extra sensoren te plaatsen in gebieden met een historisch hoog of laag vochtgehalte.

Bij de aflevering van de sensoren ontvangt u een instructie hoe u de sensoren op een juiste manier plaatst. Plaats de sensoren op een consistente diepte, bij voorkeur op de diepte van de wortelzone. Steek de sensor recht in de grond (verticaal). Zorg ervoor dat de gehele electrode contact maakt met de potgrond en vermijd schuine plaatsing.

De sensoren zijn erg nauwkeurig met een erg kleine geringe afwijking. De afwijkingen welke kunnen optreden worden vaak veroorzaakt zijn vaak door externe omstandigheden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • Teveel lucht/ruimte tussen substraat en sensor probe.
  • Pot temperatuur is zeer hoog
  • Sensor is te lang voor de gebruikte pot
  • Stukje niet substraat tegen het meet gedeelte zoals steentje of een stukje hout.

De sensoren maken verbinding met het Sigfox netwerk, dat in Nederland een goede dekking heeft. Het wereldwijde 0G-netwerk is een low power wide area network.

De verbinding met de sensor is draadloos en dus niet bekabeld. Bij een bekabelde sensor verwachten wij dat er een ononderbroken lijn ontstaat in een grafiek. Bij een draadloze sensor kunnen er altijd kleine zogenoemde hik-ups ontstaan net zoals dit ook met het GSM netwerk kan ontstaan. Waarbij in een telefoongesprek een uitgesproken woord in een zin even wegvalt. Dit kan in uw sensor grafiek ook ontstaan. Als u sensoren te veel hik-ups geeft dan kunnen wij soms het signaal versterken middels een andere antenne of gateway.

Direct na het oppotten is het substraat in de pot nog niet gezet en ingeklonken. Het beste moment om de sensor te plaatsen is nadat de pot ten minste 1 maal een watergeef moment heeft gehad na potten. Dit zorgt voor een beter contact tussen sensor en substraat. Voor vollegrondsteelten geldt dit voor situaties waarbij de grond pas bewerkt is, dus betrouwbare metingen beginnen na de eerste regen / bevloeiing. Bij substraatmatten / growbags in de groenteteelt geldt dit voor situaties vóór de eerste volledige druppelbeurt. Voor een betrouwbare meting van de sensoren moeten de matten goed verzadigd zijn met water.